top of page
PSYCHOLOGIE PRAKTIJK

WERKWIJZE

Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van bewezen effectieve methoden, zoals cognitieve gedragstherapie (CGT) en eye movement desensitization and reprocessing (EMDR). Er wordt tijdens de gesprekken ingegaan op de problemen (klachtgericht), maar ook op de krachten (oplossingsgericht).

Regulier of online
Reguliere behandeling bestaat uit face-to-face gesprekken, eventueel aangevuld met e-health modulen. E-health modulen zijn aanvullende (huiswerk)opdrachten, die in een veilige internet omgeving worden aangeboden. Er is ook de mogelijkheid voor online behandeling, bestaande uit gesprekken via Skype video. Meer informatie over Skype, vindt u hier. De meest passende therapievorm is afhankelijk van de klachten, het behandeldoel en de eigen voorkeur. 

Duur en behandelfrequentie
Het aantal gesprekken, de frequentie en tijdsduur van de gesprekken is mede afhankelijk van de (ernst van de) klachten en het behandeldoel. Bij kortdurende behandeling wordt meestal uitgegaan van 4 tot 10 gesprekken. Dit geldt zowel voor behandeling met face-to-face gesprekken als voor online behandeling. 

bottom of page