top of page
PSYCHOLOGIE PRAKTIJK
Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit, dat klachten beïnvloed en in stand worden gehouden door gedachten (cognities) en gedrag. Door samen met de therapeut uw gedrag en gedachten te onderzoeken en te veranderen, zullen uw klachten afnemen. Meer informatie over cognitieve gedragstherapie kunt u vinden op de website van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (www.vgct.nl).

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een traumabehandeling, waarbij gelijktijdig de schokkende gebeurtenis wordt teruggehaald en een afleidende taak wordt uitgevoerd (zoals het maken van oogbewegingen). Het combineren van deze taken en daarmee het belasten van het werkgeheugen zorgt voor een afname van de (intensiteit van de) herinneringen aan de traumatische gebeurtenis. Meer informatie over EMDR kunt u vinden op de website van de EMDR Vereniging (www.emdr.nl).

PRIVACY

De inhoud van de gesprekken is uiteraard strikt vertrouwelijk. Er wordt dan ook niet met derden gecommuniceerd. Bovendien worden de gegevens niet met derden gedeeld zonder schriftelijke toestemming daarvoor, zie ook privacy.

NIET TEVREDEN?

Als u niet tevreden bent over de behandeling, kunnen we overleggen hoe we dit oplossen. Mochten we hier niet samen uitkomen dan kunt u een klacht indienen bij de NVGzP, zie ook klachtenregeling. 

bottom of page