top of page
PSYCHOLOGIE PRAKTIJK
PRIVACYVERKLARING

Vanzelfsprekend worden uw gegevens uiterst vertrouwelijk behandeld, overeenkomstig de Beroepscode van de Wet BIG, de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens). Uw gegevens worden in een persoonlijk dossier vastgelegd en de dossiers worden gedurende de wettelijk vastgelegde periode bewaard. Wij verstrekken geen gegevens aan derden betreffende de inhoud van de behandeling zonder dat u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

KLACHTEN

Als u een klacht heeft of u bent het niet eens met de gang van zaken, verzoeken wij u dit in eerste instantie met uw behandelaar te bespreken. Mocht dit niet mogelijk zijn of niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u uw klacht kenbaar maken bij de Nederlandse Vereniging voor de Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP).

bottom of page